Hlavní partneři Interligy


BK Nová Paka

Město Nová Paka

FOTO JHL na Zonerama

Výkonný výbor (VV) JHL

Dle Článku III. Stanov JHL - Řízení soutěže, je Výkonný výbor (VV JHL) jediným řídícím orgánem soutěže a krom jiného zastává i povinnosti jednotlivých integrovaných komisí soutěže.

Těmi jsou Sportovně technická komise, Disciplinární komise a Komise rozhodčích.

VV zasedá v tomto tříčlenném složení.

•  Jan Hurei - předseda VV JHL

•  Dominik Brož - 1. místopředseda VV JHL

•  Štěpán Boček - člen VV JHL, sekretář soutěže


Veškerá práva a povinnosti VV jsou uvedena ve Stanovách JHL, aktualizovaných ke dni 23.08.2021.

Facebook